Przypominamy! Zgodnie z dyrektywą PSD2 po wpisaniu loginu i hasła, możesz zostać poproszony o dodatkowe potwierdzenie logowania kodem SMS.

Uwaga!
Ważny komunikat dotyczący zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z kanałów bankowości elektronicznej.

Bezpieczeństwo

Zanim się zalogujesz - sprawdź:
1.Czy adres strony Logowania zawiera protokół https.
2.Czy w oknie adresu przeglądarki znajduje się "kłódka" oznaczająca, że połączenie jest szyfrowane, a po jej kliknięciu pojawi się prawidłowa informacja o certyfikacie strony.
Więcej o bezpieczeństwie

Pamiętaj! Pracownicy Banku nigdy nie proszą o podanie haseł do bankowości ani haseł jednorazowych.